► Fotodegradació de la fusta.

La fotodegradación de las superficies de madera por los rayos ultravioleta. Causas, soluciones.

Botánicamente hablando, la madera, es la parte sólida y rígida que se encuentra bajo la piel de los tallos leñosos, en forma de tejido vascular. Continua llegint

Anuncis

► La fusta.

[ Descripció ]

Descripció de la fusta en l’àmbit macroscòpic, microscòpic i cel·lular.

[ Propietats ]

Definició de les propietats mecàniques, físiques, tèrmiques, acústiques i elèctriques que posseeix la fusta.

[ Característiques ]

Descripció de les característiques macroscòpiques i microscòpiques de la fusta.

[ Particularitats ]

Característiques i solucions per als defectes i anomalies que presenta la fusta.

[ Patologies ]

Informació sobre els principals agents destructors de la fusta, tant biòtics com abiòtics.
[ Especies ]

Descripció de deu espècies més utilitzades al país, i informació d’altres espècies europees o tropicals.

[ Comparació ]

Comparacions entre la fusta i d’altres materials que sovint s’usen com a materials de construcció o decoració.

  • _________________________

  • VÍDEOS:

  • _________________________

  • RSS ACTUALITAT:

    • S'ha produït un error; probablement el canal ha deixat de funcionar. Torneu-ho a provar d'aquí una estona.